• Dobilė Minkutė

Kodėl neįvyko „Cgates“ + „Splius“ sandoris?

2019 m. sausio 24 d. UAB „Cgates“ Konkurencijos tarybai pateikė pranešimą apie koncentraciją dėl 100 proc. SPLIUS, UAB akcijų įsigijimo. Vis dėlto, birželio 6 d. Konkurencijos tarybai pateikus preliminarias koncentracijos nagrinėjimo išvadas dėl galimo neigiamo poveikio konkurencijai, „Cgates“ atsisakė įgyvendinti sandorį ir pateikė prašymą nutraukti pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą.


Konkurencijos tarybai paskelbus nekonfidencialią nutarimo versiją, pagaliau paaiškėjo, kokias telekomunikacijų (mokamos televizijos retransliavimo, mažmeninės interneto prieigos, fiksuoto telefono ryšio) paslaugas ir kokioje geografinėje teritorijoje teikiančias įmones Konkurencijos taryba laiko konkurentėmis. Koncentracijos nagrinėjimo išvadose nustatyta, kad mokamos televizijos retransliavimo paslaugas teikiančios įmonės nekonkuruoja su:

  • Nemokamos televizijos retransliavimo paslaugomis;

  • Video transliacijomis internetu (pavyzdžiui, TV Play Premium);

  • Atskiromis kanalinėmis internetinėmis platformomis (pavyzdžiui, LRT – LRT Mediateka; TV3 – TV Play; LNK – LNKGO ir kt.);

  • Internetine televizija (pavyzdžiui, interneto.tv);

  • Tarptautinių bendrovių (tokių kaip Netflix, Hulu, Amazon Prime ir pan.) teikiamomis paslaugomis;

  • Nelegalia televizijos turinio retransliuotojų talpinama vaizdine medžiaga.


Į atskiras prekių rinkas taip pat buvo išskirta ir mažmeninė interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijomis paslaugos.

Apibrėždama geografinę rinką, Konkurencijos taryba nurodė, jog telekomunikacijos paslaugas teikiančios įmonės varžosi lokalioje, o ne nacionalinėje rinkoje, t.y. atskiruose miestuose, o ne visoje Lietuvos teritorijoje.Atsižvelgdama į tokį atitinkamų rinkų apibrėžimą, Konkurencijos taryba nustatė, kad „Cgates“ ir SPLIUS po koncentracijos įgyvendinimo mokamos televizijos retransliavimo paslaugų teikimo rinkos dalis Šiauliuose galėjo siekti daugiau nei 70 proc., o mažmeninės interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ryšio technologijomis rinkoje Šiauliuose – daugiau nei 50 proc.


Iki šiol yra buvę gana nedaug atvejų, kuomet Konkurencijos taryba, nagrinėdama koncentracijos pranešimą, prieina prie neigiamų išvadų ir ūkio subjektai atsiima pateiktus koncentracijos pranešimus. Panašus atvejis telekomunikacijų rinkoje yra įvykęs pernai, kuomet “Telia Lietuva” galiausiai atsisakė savo ketinimų įsigyti 100 proc. “Duomenų logistikos centro” akcijų.


Nors šįkart taryba ir negavo jokių suinteresuotų asmenų nuomonių dėl koncentracijos galimo neigiamo poveikio konkurencijai, institucija situaciją įvertino kitaip. Tarybai apibrėžus mokamos televizijos retransliavimo ir mažmeninės interneto prieigos rinkas kaip lokalias, buvo identifikuotos galimos problemos Šiaulių mieste. Susipažinus su skelbiama nutarimo versija atrodo, kad pagrindiniai aspektai, kodėl taryba matė problemą Šiauliuose buvo tai, kad po koncentracijos būtų sumažėjęs rinkos žaidėjų skaičius nuo 5 iki 4, susijungę rinkos žaidėjai būtų turėję didžiulę rinkos dalį, viršijančią 50 ar net 70 proc. ir, anot tarybos, būtų galėjęs pakelti paslaugų kainas Šiaulių miesto gyventojams.


Ankstesnėje konkurencijos institucijų praktikoje yra buvę įvairių atvejų – tiek, kai rinkos apibrėžiamos kaip nacionalinės, tiek ir kaip lokalios. Iki šiol Konkurencijos taryba nebuvo aiškiai suformulavusi savo pozicijos dėl geografinės rinkos šiame sektoriuje apibrėžimo. Iš nutarimo matyti, kad šįkart esminę įtaką lokaliam atitinkamų rinkų apibrėžimui galėjo turėti dvi aplinkybės, t.y. aplinkybė, kad paslaugų teikėjų infrastruktūra yra lokali ir tai, kad apibrėžtų rinkų žaidėjai taiko lokalią kainodarą.


Nors Konkurencijos tarybos ir nesaisto jos pačios ankstesnė praktika, šiose išvadose institucijos pozicija dėl atitinkamų rinkų apibrėžimo yra neabejotinai reikšminga šiam sektoriui, o prieš planuojant naujus potencialius sandorius, įmonės turėtų tokią poziciją rimtai įvertinti.

89 views0 comments