• Dobilė Minkutė

Apskundimas teismui neapsaugos nuo baudos mokėjimo

Updated: Jun 14, 2019

Šiandien, birželio 13 d., LR Seimas pritarė Konkurencijos įstatymo pataisoms. Pataisomis yra įtvirtinama griežtėjanti ir įmones apsunkinanti baudų už konkurencijos teisės pažeidimus mokėjimo tvarka.


Pagal iki šiol galiojusią tvarką, Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimas teismui sustabdydavo baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pataisoms, skundo padavimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo nesustabdys Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo, kuriuo įmonei buvo paskirta bauda.


Nutarimo vykdymas, t.y. baudos mokėjimas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo paskelbimo, galės būti sustabdomas tik tokiu atveju, jei:

1) Įmonė apskųs nutarimą teismui ir Konkurencijos tarybai pateiks finansų įstaigos suteikiamą finansinę garantiją ir (arba) draudimo įmonės laidavimo draudimą, kurie padengtų paskirtos baudos sumą ir Konkurencijos taryba priims sprendimą nesikreipti į antstolį dėl baudos priverstinio išieškojimo; 

2) Teismas laikinai sustabdys Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymą.


Pritarus prezidentui, šie pasikeitimai turėtų įsigalioti nuo 2019 m. liepos 1 d.


EN version


On June 13, the Parliament of the Republic of Lithuania approved the amendments to the Lithuanian Law on Competition (Law on Competition) regarding the enforcement of sanctions for violations of competition law. Up until now, the filing of an appeal regarding a resolution of the Competition Council suspended the enforced recovery of the fine and interest until the court ruling becomes effective. Following the entry into force of these amendments, the filing of an appeal will no longer suspend the enforced recovery of the fine and interest.


From 1 July 2019, the enforcement of sanctions imposed on undertakings, i.e. payment of the fine not later than within the period of three months from the publication of Competition Council’s decision, may be suspended only in two cases:

1) An undertaking will submit the financial guarantee / the suretyship insurance which would cover the amount of the fine imposed to the Competition Council;

2) Execution of the Competition Council’s decision will be suspended by the court.


In order to enter into force, the amendments to the Law on Competition still have to be approved by the President of the Republic of Lithuania.
38 views0 comments